Nitelikli İş Gücü Göç Yasası

Almankart

Yeni yasa iki çeşit nitelikli iş gücü tanımı yapmakta:

Meslek eğitimi almış nitelikli çalışanlar, nitelikli bir meslek eğitimini tamamlamış kişilerdir. Şayet nitelikli meslek eğitimi yabancı memlekette alınmışsa, vize başvurusundan önce Almanya’daki yetkili denklik makamlarınca söz konusu meslek eğitiminin Almanya’daki meslek eğitimi ile eşdeğer olup olmadığı değerlendirilir.

Akademik eğitim almış nitelikli iş gücü, Almanya´da bir yüksek okuldan mezun veya denklik işlemleri tamamlanmış yabancı bir yüksek okulundan mezun ya da Almanya’daki yüksek okul diplomasına benzer yabancı ülke yüksek okul diplomasına sahip kişilerdir.

Herhangi bir niteliğe sahip olmayan veya düşük nitelikli kişiler yasaya göre nitelikli iş gücü sayılmazlar.

Uzmanların verilerine göre Almanya’da en az 60 ayrı meslek dalında 1 milyon 200 binden fazla kalifiye iş gücü açığı var. Özellikle hemşire, hasta bakıcı, doktor, duvar ustası, elektrik mühendisi ve IT çalışanı gibi alanlarda aranan uzman eleman sayısı iş arayanların sayısının çok üstünde.

Almanya işçi alımı yaparken başvuran kişinin nitelikli iş gücü kapsamında bir işe sahip olmasını istiyor. Düşük niteliğe sahip işçiler başvuru yapamıyor. Buna göre kişinin ya nitelikli bir meslek eğitimini tamamlamış olması ya da yüksek öğrenim görmüş olması gerekiyor. Ayrıca işçi olarak başvuru yapacak kişinin meslek eğitiminin Almanya’daki meslek eğitimi ile eşdeğer olduğunu ortaya koyan denklik belgelerini almaları gerekiyor.

Bazi gelen sorulara cevaplar...

Bu yasayla birlikte Almanya, Avrupa dışından ülkelerden de Nitelikli İş Gücüne kapılarını açmıştır.

Meslek eğitimi almış kişiler (yeni ikamet Yasası’nın 18a mad.)

Akademik eğitim almış kişiler (Yeni İkamet Yasası’ nın 18b mad.)

IT Uzmanları (istihdam Yönetmeliği 6. mad. i̇le bağlantılı Yeni İkamet Yasası’nın 19c mad.)

  1. Almanya’da denklik
  2. Almanca Dil Becerisi

(Mühendisliklerde ileri seviye İngilizce de kabul edilebiliyor.)

Hayır.
Yasaya göre, kişinin aldığı eğitiminin Almanya’da karşılığı olmalıdır.
Herhangi bir niteliğe sahip olmayan veya düşük nitelikli kişilerin Almanya iş piyasasına erişimi mümkün değildir.

AB dışından daha fazla nitelikli işgücünü Almanya`ya çekebilmek için göç yasasını değiştiriyor.

Federal Hükümet Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen yol haritası(Eckpunktepapier) sonrası Göç Yasası’nda yapılacak değişiklikle, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden vasıflı yada mesleki deneyime sahip kişilerin Almanya`ya gelme ve çalışma imkanları kolaylaştırılacak.

Puan sistemi geliyor!
-Vasıflı, eğitimli kişilere, “Fırsat Kartı” ile Almanya’ya gelerek iş arama fırsatı tanınacak. Puanlamada Eğitim durumu,İş deneyimi,Almanya`da yaşama deneyimi ve Yaş kriterine göre fırsat kartı verilecek.

Mesleki denklik kolaylaşacak!
– Kendi ülkesinde meslek eğitimi ve diploması olan vasıflı işgücü denklik almadan da Almanya ya gelip sonradan denklik sürecini tamamlayabilecek.
-Almanya`da kabul edinilen bir meslek eğitimi ve diplomaya sahip işgücü, kendi iş alanının dışındada işlerde çalışabilecek.
-Gelen işgücü Almanya’da diploma veya meslek eğitimi sahibi olmadıkları alanlarda da,kriterleri karşılama koşuluyla çalışabilecek.
-Bir diğer kolaylık da yetkinliğin belgelenmesi şartında sağlanacak. Yeni yasa ilebirlikte, mesleki yeterliliklerine ilişkin belgeleri sunamayan ya da kendilerinin sorumlu olmadığı nedenlerden dolayı bunu sadece kısmen yapabilenlere, yetkinliklerini Almanya’da inceletme fırsatı sunulacak.

İşverene daha fazla söz hakkı!
-Bilgi ve iletişim sektöründe çalışmak isteyenler için Almanca bilme şartı kaldırılacak.
-Almanca dil becerisi olmayan nitelikli çalışanı istihdam etmek isteyip istemediğine işveren karar verecek.